Lanškrounské Múzochvění 2007

muzo2007

Druhý ročník Lanškrounského múzochvění, tentokrát na téma „kontrasty a protiklady“ se konal opět v kostele sv. Václava 14. dubna 2007.

Hlavou tohoto multikulturního bienále je Tomáš Krejča, který je zároveň autorem většiny hudebních děl. Hlavní skladbou, jež zazněla byla rapsodie Johanka z Arku. Na jejím provedení se podílel kromě smíšeného sboru i orchestr složený z posluchačů pardubické konzervatoře pod vedením vynikající Andrey Krausové, která musela z důvodu onemocnění nahradit původní dirigentku doslova na poslední chvíli a na nastudování partitury měla pouhý týden.

Celá skladba začíná magickými tóny skleniček a je doplněna překrásnými sóly v podání Hany Švobové. Přesně dle tématu kontrastů, střídají pasáže klidné a libozvučné místa dramatická a disharmonická. Klasické smyčce a dechy doplňují zvuky zvonců ale i práskání biče. Škoda, že takto náročný projekt nelze z organizačních důvodů snadno zopakovat a znovu tak zúročit obrovský kus práce všech zúčastněných.

Jana Majetičová