FAPS Svitavy 2010

faps2010

V sobotu 24. dubna 2010 se Lanškrounský smíšený sbor pod vedením Vladimíry Jetmarové zúčastnil devátého ročníku Festivalu amatérských pěveckých sborů (FAPS) ve Svitavách. Součástí festivalu je vždy přehlídkový koncert, při němž má každý sbor možnost předvést průřez ze svého repertoáru.

Prostorem pro konání letošního FAPSu se stal nově zbudovaný objekt Fabrika. Moderní multifunkční budova, která dokládá, jak si svitavští váží svého kulturního dění a jak je pro ně důležité vytvoření zázemí pro nejrůznější zájmové skupiny a možnosti jejich prezentace.

Tradiční součástí festivalu je též práce v ateliérech, kde mají amatérské sbory možnost spolupracovat s profesionálními dirigenty a muzikanty. Sbory samostatně nastudují vybrané skladby a poté je předvedou na společném koncertě. Letošní slavnostní koncert se konal v chrámu Navštívení Panny Marie. Námětem práce prvního ateliéru pod vedením Jana Staňka byl alikvotní zpěv. Tento druh zpěvu, známý příznivcům „world music“ zejména z mongolské tradice, byl obrovským překvapením a pro mnohé úplně prvním setkáním s touto hlasovou technikou. Někteří posluchači marně hledali hudební nástroje a nevěřili, že lze hlasem takové zvuky vůbec vykouzlit.

Náš sbor byl součástí druhého ateliéru, jehož tématem byla duchovní hudba. Spolu se čtyřmi dalšími sbory a se skvělými sólisty jsme za doprovodu Komorní filharmonie Pardubice pod taktovkou Dany Ludvíčkové přednesli Schubertovu Mši   G-dur a známé Händlovo Halleluja z oratoria Mesiáš.

Letošní program byl pro nás velmi náročný a velká poklona patří naší sbormistryni Vlaďce Jetmarové za jeho nastudování. Zejména Händlovo Halleluja, secvičené do slova na poslední chvíli, bylo pro nás velkým oříškem, ale o to větší radost nám přineslo jeho opakování jako přídavek. Musím říct, že být součástí stopadesátičlenného sboru je nezapomenutelným zážitkem. Nechat se nést obrovskou energií takového tělesa naplní člověka pocitem sounáležitosti a pokory. A přestože večerní program končil ještě společným nastudováním písní prezidenta festivalu pana Jiřího Laburdy coby přání k jeho 79. narozeninám, všem nám ještě cestou domů znělo Halleluja v uších.

Jana Majetičová

It is worth your time to hunt out a variety of sources and be sure to find write my essay the best bargain on your selected papers.