Bez hudby se nedá žít 2012

jevičko

V rozmezí dvou víkendů se Lanškrounský smíšený sbor pod vedením Vladimíry Jetmarové zúčastnil hned dvou festivalů. Konkrétně v sobotu 14. dubna v Jevíčku a v pátek 20. dubna 2012 ve Svitavách.

Do Jevíčka jsme přijeli na pozvání tamního sboru Cantilo a byli jsme uchváceni vysokou úrovní všech účinkujících, přestože se jednalo o amatérské sbory od dětského, přes duchovní sbor doprovázející mše, až po ty „dospělácké“. Každý z nich nabídl publiku jiný repertoár a program byl díky tomu velmi pestrý. Překvapivé bylo i to, kolik rozličných pěveckých seskupení zde a v blízkém okolí působí. Také nadstandardní nazvučení sálu, které bohužel není vždy pravidlem, přispěl jistě k dobrým výkonům a následné pohodě a spokojenosti nejen diváků, ale i zúčastněných zpěváků.

A hned následující pátek 20. dubna nás čekal FAPS (tedy Festival amatérských pěveckých sborů) ve Svitavách. Náš sbor se tohoto bienále účastní s železnou pravidelností již od druhého ročníku a nemohli jsme tedy vynechat ani letošní jubilejní desátý ročník. Z časových důvodů jsme letos museli vynechat nastudování společné skladby, nesmírně náročné Dvořákovy mše D – dur, a oželet tak sobotní koncert. Nacvičili jsme tedy alespoň letošní festivalovou znělku Sine musica nulla vita, jejímž autorem je prezident festivalu, hudební skladatel Jiří Laburda.

Při vzpomínkách na první ročníky tohoto festivalu si mnozí z účastníků uvědomili, jak moc se za těch posledních dvacet let naše doba proměnila. Tehdy bylo běžné, přespávat zde a pracovat společně na nácviku skladeb. Dnes je s podivem, když si lidé najdou čas vůbec přijet. O to více si ceňme toho, že ještě existují lidé, kteří se ve svém volnu věnují aktivitám, z nich jim neplynou žádné hmotné zisky a co víc, ještě si je sami ze svého financují a své rodiny okrádají o společně strávené víkendy. A jsou-li lidé dokonce ochotni takovýto festival uspořádat, patří jim bezesporu náš hluboký obdiv. V těchto lidech totiž žije naše naděje, že hudba a kultura vůbec nezajde na úbytě, neboť „sine musica nulla vita“, tedy „bez hudby se nedá žít“!

Jana Majetičová

You could be asked to make several essay writer for you revisions to your paper.