Dny česko-německé kultury 2012

ckn

V sobotu 15. září 2012 se konal koncert ve dvoraně muzea v Moravské Třebové při příležitosti Dnů česko-německé kultury.

Lanškrounský smíšený sbor pod vedením Vladimíry Jetmarové byl již tradičním hostem a dostalo se nám cti, společný večer nejen zahájit, ale i ukončit, což bylo ovšem časově poměrně náročné, neboť program byl vskutku bohatý. Vystoupilo mnoho účinkujících souborů pěveckých i tanečních a to nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.


Z Takováto setkávání jsou skvělou ukázkou fungování česko-německých vztahů, možností navazování kontaktů se zahraničními kolegy a zároveň důkazem, že kultura a hudba zejména má obrovskou sílu lidi spojovat. Možná by toto poznání smyslu skutečných hodnot bylo dobrou inspirací pro naše i evropské politiky.

Velký dík v tomto směru patří pořádající Společnosti česko-německého porozumění, která v letošním roce oslavila 20 let své existence stejně, jako náš Lanškrounský pěvecký sbor, jehož oslava se v podobě koncertu uskuteční 13. října v 18.00 hod.v kostele sv. Václava v Lanškrouně, na nějž Vás touto cestou co nejsrdečněji zveme.

Jana Majetičová

If you are https://www.affordable-papers.net/ trying to write a short paper or undergraduate degree paper, the thought of study is insignificant.